Posts tagged aiida-core

20 December 2023 - AiiDA v2.5.0 released

23 June 2023 - AiiDA v2.4.0 released

14 April 2023 - AiiDA v2.3.0 released

13 December 2022 - AiiDA v2.2.0 released

07 November 2022 - AiiDA v2.1.0 released

27 April 2022 - AiiDA v2.0.0 released

16 March 2022 - AiiDA v2.0.0b1 released

13 November 2021 - AiiDA v1.5.0 released

28 March 2021 - AiiDA v1.6.0 released

24 September 2020 - AiiDA v1.4.0 released

21 July 2020 - AiiDA v1.3.0 released

15 April 2020 - AiiDA v1.2.0 released

03 March 2020 - AiiDA v1.1.1 released

12 February 2020 - AiiDA v1.1.0 released

01 November 2019 - AiiDA v1.0.0 released

30 August 2018 - New AiiDA release 0.12.2

18 June 2018 - New AiiDA release 0.12.1

02 May 2018 - New AiiDA release 0.12.0

03 April 2018 - New AiiDA release 0.11.4

28 March 2018 - New AiiDA release 0.11.3

14 March 2018 - New AiiDA release 0.11.2

12 March 2018 - New AiiDA release 0.11.1

16 January 2018 - New AiiDA release 0.11.0

22 December 2017 - New AiiDA release 0.10.1

05 December 2017 - Feedback form

20 November 2017 - New AiiDA release 0.10.0

04 September 2017 - New AiiDA release 0.9.1

15 June 2017 - New AiiDA release 0.9.0

24 April 2017 - First AiiDA release 0.8.0

10 August 2016 - First AiiDA release 0.7.0

17 December 2015 - New AiiDA release 0.5.0

27 February 2015 - First AiiDA release 0.4.0

Posts tagged aiidalab

16 December 2020 - AiiDAlab paper published

Posts tagged coding-week

14 November 2019 - AiiDA Coding Week 2019

Posts tagged communication

Posts tagged gsod

Posts tagged max

28 February 2017 - MaX User Portal ready

Posts tagged numfocus

Posts tagged plugins

Posts tagged school

29 January 2022 - Wannier 2022 Summer School

Posts tagged tutorial

09 November 2015 - AiiDA tutorial in November 2015

Posts tagged tutorials